f
 


Open sv. giáo thiên - 14h chiều 09/10 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận. - Kiếm Thế Thiên Ma Kiếm Thế Private OB 9/10/2019

Kiếm Thế Thiên Ma Kiếm Thế Private - Alpha Test: 9/10/2019 - Open Beta: 9/10/2019 - Exp x1 Drop x1 - Open sv. giáo thiên - 14h chiều 09/10 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận. - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 10 2019

Trang chủ: http://kiemthethienma.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthethienma/

[KiemTheThienMa.com] - Đồng khóa như đồng thường - Cày cuốc thả ga
Kiếm Thế mới ra miễn phí tham gia Like share nhận code


OPEN SERVER - 14H CHIỀU 09-10
MÁY CHỦ MỚI: GIÁO THIÊN

 

 

 

[​IMG]

Train đồng FULL map 115 (15 đồng thường + 15 đồng khóa \ 1 Quái)

QUÀ TẶNG TÂN THỦ
Hỗ trợ cấp 130
Set Hoàng Kim +16
200 Hòa Thị Bích
Luân Hồi Ấn
500v Đồng Khóa
1 Ức Bạc Khóa
3 Túi 24 ô
1 Bộ Trang Bị Đồng Hành cấp 3
Ngoại Trang Cánh
Thú Cưỡi Tân Thủ
1 Lệnh bài uy danh

 

 


Hệ Thống Ngựa Mới Nhất

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Kỹ Năng Trấn Phái


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


Mặt Nạ Mới Nhất

[​IMG]


Trang Bị Pet Mới Nhất

[​IMG]


Ngoại Trang Mới Nhất

[​IMG]

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI : http://kiemthethienma.com/huong-dan.html