f
 


Kiếm thế phiên bản 12 môn phái, 11 năm tái khởi, cày kéo lâu dài với các hoạt động phiên bản 2009, hệ thống game nguyên - Kiếm Thế Phiên Bản 12 Môn Phái 2009 OB 7/7/2020

Kiếm Thế Phiên Bản 12 Môn Phái 2009 - Alpha Test: 6/7/2020 - Open Beta: 7/7/2020 - Exp 100 Drop 80 - Kiếm thế phiên bản 12 môn phái, 11 năm tái khởi, cày kéo lâu dài với các hoạt động phiên bản 2009, hệ thống game nguyên - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://kiemthepk.info/

Fanpage hỗ trợ: http://kiemthepk.info/

HỖ TRỢ TÂN THỦ MAXIMUM VÀO PK NGAY KẺO LỠ


Kiếm thế phiên bản 12 môn phái, 11 năm tái khởi, cày kéo lâu dài với các hoạt động phiên bản 2009, hệ thống game nguyên thủy, tuổi thơ đi qua với bao hồi ức của thế hệ 8x,9x

🍁🌿 12 Môn phái chuẩn VNG
🍁🌿 Max Phi Phong 10
🍁🌿 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🍁🌿 Hoạt động 2009, không pha tạp
🍁🌿KHÔNG đồ siêu nhân tạp nham
🍁🌿Quay lại nguyên thủy với máy chủ Mộng Hồ Điệp, cày kéo các tính năng thuộc phiên bản 2009: Tống kim, TDC, BVĐ, Quân doanh, BHĐ…
———————————
─────Thông tin cơ bản──────
📷 Chuẩn Công Thành Chiến không Bán Huyền Tinh Danh Vọng Kỳ Trân Các.
🍁🌿Hỗ trợ Tân Thủ

💥Thăng cấp 90
💥Bộ trang bị (4%) +8 8x
💥3 Túi 24 Ô
💥Thú cưỡi Tân Thủ
💥5 Vạn Du Long
💥Du Long Danh Vọng Lệnh Phù x2
💥Du Long Danh Vọng Lệnh Giày x2
💥Du Long Danh Vọng Lệnh Nón x2
💥Du Long Danh Vọng Lệnh Yêu Đái x2
💥Du Long Danh Vọng Lệnh Yêu Áo x2
💥50 Kinh Nghiệp Cấp 5
💥Huyền Tinh Hoàn Mỹ Cấp 10 x5
1 Mật tịch sơ cấp (Khinh công)

------------------
🍁🌿Tải game : ➢ http://kiemthepk .info
Trang chủ : kiemthepk. info/
Đăng ký : kiemthepk .info/qltk/#QuickSignUp
Tải game : /kiemthepk. info/cai-dat-ngay-2/
Page : http://www.facebook.com/groups/2988067004542362/
https://zalo.me/g/kkjowz112
Link Zalo hỗ trợ Ae 24/4