f
 


Open server phi phụng: lúc 14h00 ngày 29/06 cày cuốc sml - Kiếm Thế Hoàng Kim Kiếm Thế Private OB 29/7/2020

Kiếm Thế Hoàng Kim Kiếm Thế Private - Alpha Test: 29/6/2020 - Open Beta: 29/7/2020 - Exp Drop - Open server phi phụng: lúc 14h00 ngày 29/06 cày cuốc sml - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: https://www.kiemthehoangkim.net/

 

‼️ Tống Kim Liên SV ‼️
‼️ Kiếm Thế Hoàng Kim - Tuyệt Đỉnh Tranh Tài
👉 Máy Chủ Mới Vào Lúc 14h 29/06 Thứ 2 Tuần này
✏ Đỉnh Cao Không Xu
✏ Cày Đồng Thường Có Tất Cả
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Chính Thức Ra Mắt:
‼️ Kiếm thế Phiên Bản 2009 Đã Trở Lại, Tái Hiện Kỷ Niệm Xưa .
Với Nhiều Tinh Năng Như :
✅ Kiếm Thế 12 Phái 2009
✅ Hệ Thống Boss
✅ DU LONG BÍ BẢO
✅ Cân Bằng Skill Môn Phái
✅ Đua Thuyền Rồng
✅ Kỹ Năng Trấn Phái Kiếm Thế Hoàng Kim
✅ Train Map 115 10 đồng /quái
✅ Vạn Hoa Cốc Thiên Quỳnh Cung
✅ Trian Tần Lăng Cày Event Hộp Quà Sự Kiện
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉 Trang chủ : https://kiemthehoangkim.net/
👉 Đăng ký : https://www.kiemthehoangkim.net/dang-ky.html
❤ Tải game tại đây: https://www.kiemthehoangkim.net/tai-game.html