f
 


Open sever mới "chung tình kiếm" phiên bản chuẩn 2009 - Kiếm Thế 2009 OB 13/10/2021

Kiếm Thế 2009 - Alpha Test: 12/10/2021 - Open Beta: 13/10/2021 - Exp 89999 Drop 80 - Open sever mới "chung tình kiếm" phiên bản chuẩn 2009 - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://kiemthevn.info

Open SEVER MỚI "CHUNG TÌNH KIẾM" Phiên bản chuẩn 2009

    + Alpha Test 11h00 ngày 12/10/2021

    +  Open Beta 11h00 ngày 13/10/2021

Trang chủ: KiemTheVN.InFo

ALPHATEST

Thông tin bản Alpha Test: từ ngày 12/10 - 9H 13/10/2021

    + Nhận FREE danh vọng trải nghiệm

    + Nhận Level FULL

    + Nhận FuLL  Chỉ có việc vào là chiến ^^

OPENBETA

Openbeta: 11h ngày 13/10/2021

    + Phiên bản sơ khai chuẩn 2009, Không pha tạp bất kỳ thứ gì

    + Không bán huyền tinh Kỳ Trân Các

    + Tất cả các Hoạt động rơi huyền tinh và vật phẩm hợp lý

    + Giới hạn tinh lực +hoạt lực Tiểu 10, Trung 15, Đại 20 bình / 1 ngày,Có thể mua thêm TL + HL ưu đãi.

    + Hoạt động nhận thưởng ONLINE, Nhận quà thăng cấp.

    + Nhiều tính năng hấp dẫn chuẩn 2009 ....v...v...

Hổ trợ tân thủ:

    + Level 60

    + Phi phong Xuất Trần cấp 2

    + Set trang bị 5x Vũ khí 5x 4% +8

    + Nhận 5 Huyền tinh 7

    + 3 túi 24 Ô

    + 1 Lệnh Bài Uy Danh Giang Hồ

    + 2 Ngựa Tân Thủ

    + 1000 Tiền Du Long

Code chung:

    + 10 huyền tinh cấp 5

    + 50 vạn bạc khóa

    + 50 vạn đồng khóa

    + 500 Ngũ Hành Hồn Thạch

Code Like Share: tag 5 bạn bè vào bài viêt + Like Share

    + 1 huyền tinh cấp 8

    + 5 Huyền Tinh Cấp 6

    +

BQT Kiếm Thế kính báo

Trang chủ: KiemTheVn.InFo

Group: https://www.facebook.com/groups/2988067004542362

Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthefree100/