f
 


Kiếm thế chính tông phiên bản chuẩn vng skill 150 new - Kiếm Thế Chính Tông - Chuẩn Vng Trấn Phái New Skill 150 OB 25/8/2020

Kiếm Thế Chính Tông - Chuẩn Vng Trấn Phái New Skill 150 - Alpha Test: 24/8/2020 - Open Beta: 25/8/2020 - Exp x100000 Drop 10000 - Kiếm thế chính tông phiên bản chuẩn vng skill 150 new - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://kiemthechinhtong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthechinhtong/

Kiếm Thế Chính Tông
Phiên Bản Chuẩn VNG Skill 150 New
Open: 9h ngày 25/08/2020
Alpha Test:9h ngày 24/08/2020
===================
Hỗ Trợ Tân Thủ
Set bạch ngân +16
5 lệnh bài mở rộng rương
1000 vạn đồng khóa
1 ức bạc khóa
Ngựa tân thủ ức vân
3 túi 24 ô
Bạch hổ ấn
Già lam kinh
Mặt nạ quan lâm viện
Cùng 1 số đồ khác
Nhận tại NPC hỗ trợ thành Phượng Tường
===================================
Code FaceBook
Vũ khí tần lăng 3
Vũ khí thần sa 0 dòng
Set rang bị Anh Hùng vĩnh viễn
Kích hoạt tính năng F1 - Cố Vấn
Kích hoạt tính năng F1 - Huy chương-Hắc Thiết
Kích hoạt tính năng F1 - Tín Vật Hỗ trợ bị động
Kích hoạt tính năng F1 - Skill Ngựa
Kích hoạt tính năng F1 - Kinh Mạch
Kích hoạt tính năng F1 - Thần khí
Kích hoạt tính năng F1 - Khảm Nạm Trang Bị
Kích hoạt tính năng F1 - Hộ Pháp Hộ Thể
Nhận tại NPC hỗ trợ thành Phượng Tường
=====================================
Đăng ký code: inbox cho fanpage
Trang chủ: http://kiemthechinhtong.com/index.html
Tải Game: http://kiemthechinhtong.com/cai-dat/cai-dat-ngay.html
Đăng Ký: http://kiemthechinhtong.com/id/index.php
Nhóm: https://www.facebook.com/groups/232490664397183/
Skill 150 chuẩn VNG: https://www.youtube.com/watch?v=wtQGn_zbqYM