f
 


Miễn phí 1000%, drop 99999999% - Kiếm Thế 81 Gia Lai Phien Bản Trấn Phái Mới Nhất 2021 OB 9/10/2021

Kiếm Thế 81 Gia Lai Phien Bản Trấn Phái Mới Nhất 2021 - Alpha Test: 8/10/2021 - Open Beta: 9/10/2021 - Exp 999999999x Drop 90% - Miễn phí 1000%, drop 99999999% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://kiemthe81gialai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthegialai/?ref=pages_you_manage

⚜️KIẾM THẾ 81 GIA LAI⚜️

֍ Khai Mở Máy Chủ: Phượng Tường

-===========-

֍ Open Beta: 10h ngày 09/10/2021

- Train Quái các map 115 ra đồng thường, Thánh Linh và Nguyên Liệu ( Dùng để đổi Tiền Du Long và các vật phẩm giá trị).

- Hoạt Động Săn Boss và Siêu Boss Nhặt Mảnh Ghép Đổi Đồ Hiếm.

- Lâu Lan, Công Thành Chiến diễn ra hàng tuần.

- Kích hoạt toàn bộ F1 khi vào game.

- Sự kiện ingame vô cùng phong phú.

- Tính Năng mới ra liên tục cho ae đỡ nhàm chán.

và nói không với full đồ trong thời gian ngắn.

- Phiên Bản Trấn Phái cày Cực Khó, mà Cày Là Có Tất Cả.

- Giới Hạn năng cấp trang bị.

-==============-

֍ Hỗ Trợ Tân Thủ:

- 1000 vạn Bạc Khóa

- 5000 vạn đồng khóa

- 1000 uy danh

- Max danh vọng Tầng Lăng

- 1 Rương Quà Nhiệm Vụ 110

- 3 Túi Phi Phượng 24 Ô

- 1 Võ Lâm Mật Thư Nội Công (cấp 1)

- 1 Võ Lâm Mật Thư Ngoại Công (cấp 1)

- 2 Rương Pháp Bảo Trấn Phái (Cấp 1)

- 1 Luân Hồi Ấn

- 1 Tuyết Hồn

- 1 [Mặt Nạ] Quân Lâm Miện

- 4 Lệnh bài mở rộng rương Lv1-Lv5

- 1 Rương Trang Bị Anh Hùng (VV)

- 1 Rương Vũ Khí Thần Binh (0 Dòng)

- 1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 3)

- 1 Rương Thú Cưng (Vĩnh viễn)

- 1 Đồng hành 6 KN

-==============-

֍ Code Chia Sẻ và tag tên 5 bạn vào bài viết:

- 1 Rương Trang Bị Kim Long (Vĩnh Viễn)

- 1 Rương [Chân Nguyên] Max 7 Ngày

- 1 Rương [Thánh Linh] Max 7 Ngày

- 1 Nhẫn Tình Yêu Bạc

- 1000 Tiền Du Long

- Kích Hoạt Full kỹ Năng F1

-==============-

֍Đua Top Nhận Nhiều Vật Phẩm Hiếm Có Trong SV: http://kiemthe81gialai.com/dua-top-vinh-du.html