f
 


Miễn phí 5 tướng cam, game chiến thuật đỉnh cao - Khổng Minh Truyện 763 OB 15/10/2019

Khổng Minh Truyện 763 - Alpha Test: 15/10/2019 - Open Beta: 15/10/2019 - Exp x5 Drop x5 - Miễn phí 5 tướng cam, game chiến thuật đỉnh cao - Game Mobile private lậu mới ra tháng 10 2019

Trang chủ: https://chplay.pw/index.php/wpdm-package/khong-minh-truyen/

Khổng Minh Truyện – Hiểu Tam Quốc – Định Chiến Thuật

Dựa trên nguyên tác kinh điển Tam Quốc, Khổng Minh Truyện là game mobile Chiến Thuật SLG đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại. Cuối thời Đông Hán, Tam Quoc đại loạn, Chúa Công vào vai người đứng đầu một nước chư hầu, chiêu binh mãi mã, nổi dậy với mục đích của riêng mình. Nắm giữ một quân đội hùng mạnh, mục tiêu “Khôi phục Nhà Hán – chấn hưng quốc gia” hay “Thống nhất Trung nguyên – lập triều đại mới”, vận mệnh giang sơn nằm trong tay ngài.