f
 


Sever miễn phí tắt cả test thả ga luôn - Jx2 Pk 2014 OB 2/4/2021

Jx2 Pk 2014 - Alpha Test: 18/1/2020 - Open Beta: 2/4/2021 - Exp 9999x Drop 80 - Sever miễn phí tắt cả test thả ga luôn - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 4 2021

Trang chủ: http://103.27.236.2/

Sever Test pk vui vẽ
VSCT - VCMT - kx6 nha a/e
link đăng ký : http://103.27.236.2/
link dow sever : https://drive.google.com/file/d/1FD0eFtkrhfogLArVkiEF97jLWrQqqD-l/view?fbclid=IwAR2EuY5W9LxfC6WbmiepRlsXOtlPT3kTVQRlmlLuWHqoxlS0wlLeGBoysq0
sever làm free chủ yếu cho a.e pk vui vẽ