f
 


Free all - Jx1 Tuổi Thơ 10. OB 27/6/2023

Jx1 Tuổi Thơ 10. - Alpha Test: 27/6/2023 - Open Beta: 27/6/2023 - Exp x20 Drop 50 - Free all - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 6 2023

Trang chủ: http://jx.choivn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/iimpzg207

Chào các bác.
EM thì hiện tại đã đứng tuổi nhưng đam mê thì vẫn còn cháy nên mạo muội mở và dec 1 sv vl1 siêu nhân
Cày đồ full từ boss và train.
Hoạt động tối em vẫn dev đều để có 1 server vui vẻ như voz
Trang chủ: http://jx.choivn.com/
Group ZALO: https://zalo.me/g/iimpzg207
Tải game: https://drive.google.com/file/d/1bsOdtI7NxYDLkRMrTvvQTDABmrt6wYad/view
- Vào game nhận hỗ trợ tại BLH. Các bác chỉ việc chơi còn lại để em lo!
các event hoạt động em vẫn dev liên tục1687849173149.png