f
 


<13h t7 24-9-2022 > jx truy mệnh (nội bộ) phiên bản đồ tím - hkmp - thiên tứ - giới hạn 8acc/pc/ip - Jx Truy Mệnh Sơn Hà Xã Tắc OB 24/9/2022

Jx Truy Mệnh Sơn Hà Xã Tắc - Alpha Test: 19/9/2022 - Open Beta: 24/9/2022 - Exp x3 Drop x3 - <13h t7 24-9-2022 > jx truy mệnh (nội bộ) phiên bản đồ tím - hkmp - thiên tứ - giới hạn 8acc/pc/ip - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 9 2022

Trang chủ: http://jxtruymenh.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/jxtruymenhshxt/

VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 - KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI (Phiên Bản Nội Bộ)

 

PHIÊN BẢN 2009 NỘI CÔNG ĐẶC BIỆT - LỐI CHƠI HẤP DẪN

TRANG BỊ XANH, HUYỀN TINH (TÍM), AB, ĐQ, HKMP, THIÊN TỨ

Phiên bản 8ACC/PC/IP Giúp AE tự do tham gia các hoạt động, Cày đồ, Vượt Ải, Viêm Đế, Train,,,,,,,,,v.v,,

Thời Gian TEST: 11H T2 19-9-2022

Thời Gian OPEN: 13H T7 24-9-2022

————————————————

Trang chủ : https://jxtruymenh.com/

Tải game : https://jxtruymenh.com/content.php?i=download

————————————————

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ

✓ Giới hạn 8 ACC/PC/IP

✓ Hỗ trợ nhân vật đạt cấp 90

✓ Hỗ trợ ngựa 8x 1 tháng

✓ Hỗ trợ vòng phục hồi sinh lực - nội lực đến 100

✓ 1 Thần Hành Phù, 1 Thổ Địa Phù

✓ 1 Set Kim Phong

✓ 1 Quyển Bí Kíp 8x

✓ 1 Quyển Đại Thành Bí Kíp 9x

————————————————

THÔNG TIN ĐUA TOP TỐNG KIM

THỜI GIAN: 21H - 22H CÁC NGÀY 24-25-26/09/2022

PHẦN THƯỞNG MỖI NGÀY BAO GỒM

✓ TOP 01: 05 KNB

✓ TOP 02: 03 KNB

✓ TOP 03: 03 KNB

✓ TOP 04: 03 KNB

✓ TOP 05: 02 KNB

✓ TOP 06: 02 KNB

✓ TOP 07: 02 KNB

✓ TOP 08: 01 KNB

✓ TOP 09: 01 KNB

✓ TOP 10: 01 KNB

————————————————

————————————————

JX TRUY MỆNH -️ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ 1 PHIÊN BẢN 2009

Trang chủ: https://jxtruymenh.com/

Page: https://jxtruymenh.com/content.php?i=download