f
 


Infinitysrovn | cap 110 | d11 - egy b | chức năng trùng sinh nhân vật | giết boss nhặt silk không cần nạp thẻ - Infinitysrovn | Cap 110 | D11 - Egy B Ver.199 OB 18/4/2022

Infinitysrovn | Cap 110 | D11 - Egy B Ver.199 - Alpha Test: 18/4/2022 - Open Beta: 18/4/2022 - Exp 500 Drop 550 - Infinitysrovn | cap 110 | d11 - egy b | chức năng trùng sinh nhân vật | giết boss nhặt silk không cần nạp thẻ - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 4 2022

Trang chủ: http://sromienphi.xyz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/sromienphi.xyz

Trang Chủ : http://sromienphi.xyz/
Tải Game : http://sromienphi.xyz/Home/Download
Discord : https://discord.gg/3b62jp4rrx
Facebook Page : https://www.facebook.com/sromienphi.xyz
Open chính thức: 18/04/2022
THÔNG TIN SERVER
- Max Level : 110
- Skill : 110
- Weapon : D11 - Map : 110
- Exp/Sp Rate: 500x
- Party Exp/SP : 550x
- Drop Item : 250x
- Gold drop : 100x
- Skill Max : 110
- Max Plus : +20 Adv+2
- Chức Năng - (Reborn) - Trùng Sinh Nhân Vật
- (1 Reborn = 10 Điểm)
- Drop Boss (25 silk - Reborn Scroll - ALL Coin - Berserker )
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
- Max Lv 1
- 250 Point STR-INT
- Full Sét D10 +12 + Status 100%
- Full 300k Gold
- Pét Nhặt Đồ 3 Ngày
- 1000 HP
- 1000 MP
- 50 DCN