f
 


Quà tặng chia sẻ nhận 1 triệu wc - Huyền Bí Season 6 OB 3/10/2021

Huyền Bí Season 6 - Alpha Test: 1/10/2021 - Open Beta: 3/10/2021 - Exp 9999 Drop 50 - Quà tặng chia sẻ nhận 1 triệu wc - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: https://mutruyenky.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svmoi/

Máy Chủ : Huyền Bí
Alpha Test: 01/10/2021 (18h)
Open Beta: 03/10/2021 (20h)
Quà Tặng Chia Sẻ Nhận 1 Triệu WC 

Open Bán W3 Full = Zen
Open Bán Sét Cấp 2 Cấp 3 Full = Zen
Open Bán Vk Cấp 2 = Zen
Open Bán Ngọc B S = Zen
Open Bán Sói Các Loại = Zen

        Thông Tin 👉 Máy Chủ  
Trang Chủ : mutruyenky.online 
Máy Chủ : Huyền Bí
👉 Link Tải     : https://drive.google.com/file/d/1R-RHilNB9Y96S2Etwi3MuxSCdEFiH3Vl/view
Page Mu : facebook.com/svmoi
👉 Exp: 9999x 
👉 Drop: 50% 
👉 Giới Hạn Reset Ngày 30/Ngày 
Open Tạo nhân vật 0 reset và 20k pont
                    CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
-F10 Bật Camera - ( giữa Chặt lăn đẩy ra )
-F4 Bật Menu Game
-Lệnh nhiệm vụ - /nv3
-Tự động reset - /reset auto
-Tự động đánh - /attack
-Tự động train khi tắt máy
/attack  - /offattack
-Lệnh cộng điểm - /addstr -  agi - vit - ene - cmd
-Lệnh xin tiền - /zen 9999999
-Lệnh đổi class -/class elf - su - dw - dk - mg - dl - rf
-Lệnh tẩy điểm - /taymaster /tayskill /taydiem
Sever reset auto Keep Pont Giới hạn reset = tốp 1
📺 HƯỚNG DẪN LÊN TU CHÂN VÀ QUÂN HÀM
☛ Tu chân các bạn Ném Box hộp ngọc custom May mắn sẽ rớt Sao Tu Tiên
☛ Quân hàm các bạn đi blood hay gọi sự kiện huyết lâu 
mỗi lần phá tượng đem trả Quest các bạn sẽ được nhận điểm Thành Tựu, Săn Boss
để tích điểm Thành Tựu dùng để nâng cấp quân hàm
☛ Cách kiếm item chaos các bạn săn bos kiếm box thần bí, 
box vũ khí sẽ ném item chaos các class tỷ lệ ném ra vật phẩm 40%
☛ Train quái Barracks, Kanturu4 + Săn Boss để kiếm WP
☛ Box Kundun 5 ném ra ngọc custom và nguyên liệu socke
Item Drog Train Trong  - Blood Castle 8 Và Chaos Castle 7
Giết 1 Quái Blood Castle 8 Nhận 1 WC Và 2 WP 
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Vũ Khí Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Sét Đồ Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Box Ngọc Custom
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Khuôn 3 Và Khuôn 4
+Drog Giết Quái May Mắn Nhận - Hộp Socola Hồng  Ném Ra Nguyên Tố