f
 


99% - Http://Kiemthethienmenh.Com/ Kiếm Thế Trấn Phái OB 31/10/2020

Http://Kiemthethienmenh.Com/ Kiếm Thế Trấn Phái - Alpha Test: 24/10/2020 - Open Beta: 31/10/2020 - Exp 999 Drop 80% - 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://kiemthethienmenh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthethienmenh

💥💥💥Thông báo OpenBeta Server Kiếm Thế Thiên Mệnh 💥💥

✝️✝️✝️✝️✝️10h00 ngày 31/10/2020✝️✝️✝️✝️✝️

💖💖💖💖💖𝐊𝐢𝐞𝐦𝐓𝐡𝐞𝐓𝐡𝐢𝐞𝐧𝐌𝐞𝐧𝐡.𝐂𝐨𝐦💖💖💖💖💖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅✅✅𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐧:: Từ ngày 31/10/2020 - 07/11/2020

🌲Top 1 Võ Lâm: Nhận 2 ức đồng + 100k NL mỗi loại

🌲Top 2 Võ Lâm: Nhận 1 ức đồng + 80k NL mỗi loại

🌲Top 3 Võ Lâm: Nhận 5000v đồng + 60k NL mỗi loại

🌲Top 4 -10 Võ Lâm: Nhận 2000v đồng + 50k NL mỗi loại

✅✅✅𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐧:

💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐇𝐈𝐄𝐍𝐌𝐄𝐍𝐇"

💠Nhận 100v bạc thường

💠Nhận 3000 Chiến thần

💠Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎

💠Nhận Set đồng hành cấp 5

💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄: "𝐂𝐇𝐈𝐀𝐒𝐄𝐅𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎"

✅AE like Share để nhận CODE test ạ

💠Kích hoạt 𝐇𝐮𝐲 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

💠Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏

💠Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧

💠Nhận Nhẫn Cưới Free

💠Nhận Ngoại trang 7 ngày

💠Nhận chân nguyên 7 ngày

💠Nhận Bí Bảo 7 ngày

💠Nhận 1 đồng hành 6 skill

💠Kích Hoạt Thú Cưng

#KiếmThế #trấnphái #gameonline #tròchơi #kiếmthếvng #kiếmthế2009

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Trang chủ: http://kiemthethienmenh.com/

Link Group:

https://www.facebook.com/groups/thienmenh2020

Link Page:

https://www.facebook.com/KiemTheThienMenh