f
 


Ngoại hình chuẩn vdc - Hoainiemsro V.203 OB 28/11/2020

Hoainiemsro V.203 - Alpha Test: 23/11/2020 - Open Beta: 28/11/2020 - Exp x50 Drop x3 - Ngoại hình chuẩn vdc - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://hoainiemsro.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/671756413330248

hông Tin Máy Chủ
Trang chủ: HOAINIEMSRO.NET
NHÓM :https://www.facebook.com/groups/671756413330248
IP sever :45.119.215.12 port:15779
✅ Asian / EU
✅ Max Level : 110
✅ Skill : 110
✅ Map : 110
✅ Exp/Sp Rate: x5
✅ Rate Alchemy : 1>4 100% 4>5 100% BMM 5>8 70% 8> 13 RAN DOM (max sv+13 CHUA + 2)
✅ Rate narsun : 1>10=100% ,YEU CAU BMM CAP 1)
✅ 8h xanh , 2h cam
✅ BUFF học viện 28 NGAY TRONG SHOP
✅ Hệ Thống Săn boss kiếm xu đổi vũ khí Son B D11 tự động
✅ SV không bột mm vip
✅ GM không can thiệp ,không bán đồ
✅ Chuẩn hiệu ứng -ngoại hình d11 VDC
✅ Hệ Thống Buôn 3 thành Trường An-Đôn Hoàng– Hoa Điền
✅ Mua bán hàng đặc biệt 1 điểm Duy nhất (STT DI CHI?)
✅ Giới hạn job > 5 acc /1PC 10 acc/1IP

LƯU Ý:
❎ Đi job out 1s hoặc 60s ngoài thành đều bị mất hàng
❎ Nghiêm cấm lách luật đi buôn đường định sẵn, đi buôn bằng cách theo sau 1 nhân vật khác bằng bất cứ hình thức nào ( kể cả theo PK ). Khóa toàn bộ acc liên quan nếu phát hiện
❎ Không có bug time trong đua top -Mỗi IP nhận duy nhất 1 giải

ĐUA TOP:
Top 1: 2tr VND 1 nửa đổi silk
Top 2: 1tr VND 1 nửa đổi silk
Top 3: 500.000 VND nửa đổi silk
Top 4-10 mỗi giải 1000 silk