f
 


Miễn phí 100%, nói không với nạp thẻ, donate và chuyển khoản. - Hiệp Khách Hành - Free All Season 17.0 OB 4/8/2020

Hiệp Khách Hành - Free All Season 17.0 - Alpha Test: 4/8/2020 - Open Beta: 4/8/2020 - Exp 10000x Drop 180000x - Miễn phí 100%, nói không với nạp thẻ, donate và chuyển khoản. - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://hkh.sytes.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hkhunofficial/

Trang chủ: http://hkh.sytes.net/
Download: http://hkh.sytes.net/?a=download
Fanpage: https://www.facebook.com/hkhunofficial
Group: https://www.facebook.com/groups/hiepkhachhanh

Xin chào tất cả ACE đến với server Hiệp Khách Hành.
Server nói không với nạp thẻ, chuyển khoản hay donate
Có bằng chứng server lập tức đóng cửa và show info + address Admin.Server chính thức Close Beta 8H00 04/08/2020

Server chính thức Close Beta 8H00 04/08/2020

Server bảo trì đến 8H00 sáng ngày 4/8/2020.
Reset toàn bộ dữ liệu.
Tất cả config từ bây giờ là tiền đề để hướng đến server Open sau này.
Nếu có sự thay đổi, các bạn có thể hiểu là nó chính là server chính thức mai sau.

Update...