f
 


Hỗ trợ chia sẻ tạo tài khoản có ngay 1 triệu wcoinc - Hàn Huyên Season 6.15 OB 16/5/2021

Hàn Huyên Season 6.15 - Alpha Test: 14/5/2021 - Open Beta: 16/5/2021 - Exp 2000 Drop 30 - Hỗ trợ chia sẻ tạo tài khoản có ngay 1 triệu wcoinc - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://mu-quytu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/quytugamethu2021/

☛ http://mu-quytu.com/ - PHIÊN BẢN CUSTOM - FREE 99%
☛ KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI: Hàn Huyên
☛ HỖ TRỢ CHIA SẺ TẠO TÀI KHOẢN CÓ NGAY 1 TRIỆU WCOINC

⚔️ 𝘼𝙡𝙥𝙝𝙖𝙏𝙚𝙨𝙩: 13H NGÀY 14/05/2021.
⚔️ 𝙊𝙥𝙚𝙣𝘽𝙚𝙩𝙖: 13H NGÀY 16/05/2021.

📺 Giới Hạn reset 30 Lần 1 Ngày Thứ 7 CN 35 Lần
-------------------=========--------------------
📺 HƯỚNG DẪN LÊN TU CHÂN VÀ QUÂN HÀM
☛ Tu chân các bạn Ném Box hộp ngọc custom May mắn sẽ rớt Sao Tu Tiên
☛ Quân hàm các bạn đi blood hay gọi sự kiện huyết lâu 
mỗi lần phá tượng đem trả Quest các bạn sẽ được nhận điểm Thành Tựu, Săn Boss
để tích điểm Thành Tựu dùng để nâng cấp quân hàm
☛ Cách kiếm item chaos các bạn săn bos kiếm box thần bí, 
box vũ khí sẽ ném item chaos các class tỷ lệ ném ra vật phẩm 40%
☛ Train quái Barracks, Kanturu4 + Săn Boss để kiếm WP
☛ Box Kundun 5 ném ra ngọc custom và nguyên liệu socket
-------------------=========--------------------
💖 Trang chủ: http://mu-quytu.com/taikhoan1/
💖 Tải Game: http://mu-quytu.com/taikhoan1/#download
💖 Fanpage: https://www.facebook.com/quytugamethu2021/
-------------------========----------------------
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
💖 Kinh nghiệm: 2000
💖 Tỉ lệ rơi đồ: 40%.
💖 Phiên bản Custom Season 6
💖 Hệ Thống Pet Muun, Thú Cưỡi NEW
💖 GHRS 20lần/ngày, tự động gia hạn rs 0h hàng ngày
💖 Keep ponit 1lv=1ponit, reset nhận thêm 100 ponit
💖 Phím tính năng ingame F4
💖 Tạo Tài Khoản Nhận Ngay 1 triệu Wcoi
-------------------========------------------------
💖 Phiên bản chuẩn có 1 không 2 tại Việt Nam
💖 Fix Bug Agi - Hiển thị chỉ số thật
💖 Không còn giới hạn 65k
💖 Thanh HP Bar - Máu quái vật 
💖 Treo offline tự động reset không cần mở máy tính
💖 Hệ Thống pet muun, thú cưỡi đặc sắc
💖 Hệ thống Tu chân - Quân hàm
💖 Auto Reset
💖 Máy chủ ổn định - Lâu dài 
💖 Hơn 200 Set Item mới chọn lọc
💖 Event Game diễn ra liên tục trong game 
💖 Cân bằng chủng tộc hoàn hảo

                    CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
-F4 Bật Menu Game
-Lệnh nhiệm vụ - /nv3
-Tự động reset - /reset auto
-Tự động đánh - /attack
-Tự động train khi tắt máy
/attack  - /offattack
-Lệnh cộng điểm - /addstr -  agi - vit - ene - cmd
-Lệnh xin tiền - /zen 9999999
-Lệnh đổi class -/class elf - su - dw - dk - mg - dl - rf
-Lệnh tẩy điểm - /taymaster /tayskill /taydiem