f
 


Miễn phí 99% - Gunny4u 3.1++ OB 21/6/2021

Gunny4u 3.1++ - Alpha Test: 21/6/2021 - Open Beta: 21/6/2021 - Exp x99 Drop 100% - Miễn phí 99% - Gunny private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://gunny4u.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/guntrolai

Ra mắt server Test
Thời gian dự kiến: 4 ngày (end 25/06/2021)
Link game: http://gunny4u.net/
Đã fix cường hóa 100% cho ae dễ test

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Nhiệm vụ (Q) Nhiệm vụ chủ tu Nhiệm vụ phụ Phanogc Phan หU bắt huôc: Vàng Tay Tuổi +10 Nhiệm vụ hàng ngày Vảng Tay 9Tuổi +10 Nhán Tuổi 10 Nhiệm vụ sự kiện Nhận đồ server test OK!! Nhắn Tuoi 10 Super-Thien LƯP ban phúc Cưởng gia xa thủ Thượng Vật định inh+5 Cường giả xạ thủ Hạ Athena Cường giả kạ thủ Trung Thức Ăn Cao) 999 Chọn phần thưởng + Nhiệm vụ VIP Super-Lu gạch ብக Super- Phảo Super-Sam Super Sét Nhiệmvusửthi Nhận thưởng'