f
 


Miễn phí, cày cuốc, đập đồ hên xui - Gunny1.Xyz 3.0++ OB 5/6/2021

Gunny1.Xyz 3.0++ - Alpha Test: 5/6/2021 - Open Beta: 5/6/2021 - Exp x2 Drop x2 - Miễn phí, cày cuốc, đập đồ hên xui - Gunny private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://gunny1.xyz/

Tạo nick mới, bắn 1 trận lên lv15
Vào mục Sự Kiện nhận exp và item hợp thành 2999 rồi đi phó bản test drop

Tất cả ải thường > anh hùng đều vào thẳng stage cuối

Link: http://gunny1.xyz/

Link group cập nhật tình hình server nhanh nhất: https://www.facebook.com/groups/510010640166758/

Tạo nick mới, bắn 1 trận lên lv15
Vào mục Sự Kiện nhận exp và item hợp thành 2999 rồi đi phó bản test drop

Tất cả ải thường > anh hùng đều vào thẳng stage cuối

Link: http://gunny1.xyz/

Link group cập nhật tình hình server nhanh nhất: https://www.facebook.com/groups/510010640166758/

Tạo nick mới, bắn 1 trận lên lv15
Vào mục Sự Kiện nhận exp và item hợp thành 2999 rồi đi phó bản test drop

Tất cả ải thường > anh hùng đều vào thẳng stage cuối

Link: http://gunny1.xyz/

Link group cập nhật tình hình server nhanh nhất: https://www.facebook.com/groups/510010640166758/

No photo description available.