f
 


Http://gunnyhey.com/ phiên bản ảo thú vị - Gunny Hey Gunny Mới Ra OB 1/8/2020

Gunny Hey Gunny Mới Ra - Alpha Test: 1/8/2020 - Open Beta: 1/8/2020 - Exp Drop - Http://gunnyhey.com/ phiên bản ảo thú vị - Gunny private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://gunnyhey.com/

Event ngày 1/8 gunnyhey.com
Chúc ae 1 tháng mới tốt lành
Thời gian làm đến hết 24h hôm này .. sẽ xoá event
Phần thưởng
1000 thẻ vàng
1 triệu 5 coin
Yêu cầu tham gia event
Like và share chế độ công khai
Tag 5 bạn bè và share vao 5 GRoup khác
Làm đúng event chup hình ib gửi hình page
19h phát code cho.những ae làm xong