f
 


Mu hà nội ổn định đông người và lâu dài event bang chiến diễn ra hàng đêm thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều event - Gamethuviet Season 6.9 OB 17/9/2020

Gamethuviet Season 6.9 - Alpha Test: 15/9/2020 - Open Beta: 17/9/2020 - Exp 400x Drop 20% - Mu hà nội ổn định đông người và lâu dài event bang chiến diễn ra hàng đêm thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều event - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://gamethuviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugamethuvn2017/

Trang Chủ: http://gamethuviet.net/

Tải game:  http://gamethuviet.net/hl/#download

GameThuViet Khai Mở Máy Chủ Mới Hoàng Long

Alpha test : 15/09/2020 lúc 12:30

Open Beta : 17/09/2020 lúc 12:30

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài

Event Bang Chiến diễn ra hàng đêm

Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày !!

Thông tin Server

Auto Reset trong game: /autoreset hoặc /autoresetvip

OffAttack tự train khi tắt máy

Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi

Exp: 400x

Drop: 20%

Giới hạn Reset theo Top 1

Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày

Hệ Thống Train Cày Ngọc

Hệ Thống Cân Bằng PK

Hệ Thống Online Nhận Gcoin

Hệ Thống Event Săn Ngọc

Hệ Thống Blood VIP