f
 


Miễn phí 99% cày cuốc là có tất cả - Gà Gunny 3.0++ OB 27/11/2020

Gà Gunny 3.0++ - Alpha Test: 25/11/2020 - Open Beta: 27/11/2020 - Exp 10 Drop 99 - Miễn phí 99% cày cuốc là có tất cả - Gunny private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://gagunny.xyz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gagunny.xyz/

Trang chủ: http://gagunny.xyz/

Server chạy phiên bản 3.0++
Tiền tệ giao dịch chính của server là XU
Cày cuốc là có tất cả
Tạo acc lv1, war chiến làm nhiệm vụ hàng ngày up cấp nhanh gọn lẹ bão hòa ở lv24
Cường hóa hên xui
War để nhận xu, win +1000 xu, lose +500 xu
Giới hạn cường hóa +15
Phó bản kiến, gà (dễ, thường) mở thẻ bài nhận được xu và đá cường hóa 5 (tỉ lệ cao)
Cân bằng giữa người cày và người nạp