f
 


Free, giftcode tân thủ , nhiều sự kiện - Freess6.Com 6.3 OB 13/2/2020

Freess6.Com 6.3 - Alpha Test: 2/2/2020 - Open Beta: 13/2/2020 - Exp 1000x Drop 15 - Free, giftcode tân thủ , nhiều sự kiện - Mu Online private lậu mới ra tháng 2 2020

Trang chủ: http://www.freess6.com

13h 13/2 Open Server Freess6 x1000 KeepPoint
Event Boss thế này có làm ae thèm vã không ?
vào ngay và luôn nào <3
Trang chủ : www.freess6.com
Group : https://www.facebook.com/groups/muanhemvn/
1/2 - 13/2 Test
13h 13/2 Open Server Freess6 x1000
Exp : 1000
Drop 15
Exp Master : 150
Giới Hạn Reset theo Tuần : 50 lần
1 Level 1 Point! 
Đồ drop 1 dòng exl . Kundun rớt Ngọc , Wcoin các loại ) 
Đồ Sự Kiện 2 dòng .
socket tối đa 3 socket !  Ngọc socket Kundun rớt! 
1 số tính năng , event mới :
+ Menu Chức năng phím F8 ( tân thủ , vip , bxh , Đổi giới tính , autoreset, tu tiên , danh hiệu ..này nọ )
thêm 1 số lệnh
/xoado : dọn rương cá nhân
/dongy : event PK . đứng tại loren /dongy để tham gia
+ Sách Gọi boss
+ Hiệu ứng trên set đồ
+ offattack , offtrade bằng ngọc các loại .
+ Item Wcoin từ boss ( bán shop nhận Wcoin , có thể trade )
+ Event PK Team vs Team . Last Man standing :))