f
 


Máy chủ non reset 15/6 open - Freemu Nonreset 6.3 OB 15/6/2020

Freemu Nonreset 6.3 - Alpha Test: 9/6/2020 - Open Beta: 15/6/2020 - Exp 2 Drop 5 - Máy chủ non reset 15/6 open - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://freess6.com

Mu Free Season 6.9 - Alpha Test: 10/6/2020 - Open Beta: 15/6/2020 - Exp 2 Drop 5% - Mu đông người chơi - nhiều event hấp dẫn - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://freess6.com

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày !!

Trang Chủ: http://freess6.com
Tải game: http://freess6.com
Khai Mở Máy Chủ Mới Non Reset
Alpha test : 10/06/2020 lúc 18:00
Open Beta : 15/06/2020 lúc 18:00
Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài

Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày !!
Thông tin Server
Exp x2 Drop x5
Lệnh trong game  ( test ) 
/change : làm nhiệm vụ nhanh
/money 9999999999 : lệnh zen
/addstr  /addagi  /addvit  /addene  /addcmd
Menu Tính năng f8 : tu chân, danh hiệu, VIP .v/v 
Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi