f
 


Feee silk 100% - Feee Silk 100% Srosonduong.Com 120 D13 7 Ngoại Hình 5.0 OB 10/1/2021

Feee Silk 100% Srosonduong.Com 120 D13 7 Ngoại Hình 5.0 - Alpha Test: 7/1/2021 - Open Beta: 10/1/2021 - Exp 150 Drop x10 - Feee silk 100% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 1 2021

Trang chủ: http://srosonduong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/133446898347326

Feeeeeeeee silk 100%

⚔️ MAP 120 EU_ASI

link sever : srosonduong.com

══════════════════════════════════════════IP SEVER : 103.200.21.38 PORT : 15779

Grop FB: https://www.facebook.com/groups/133446898347326

[TEST 07/01/2021 - OPEN Beta 19h 00/00/2021]

THÔNG TIN SEVER

MAP 120 D13 Có Items Đổi 7 Ngoại Hình

Max Level : 120

EXP : X150

Gost : 0s

Đồ Cuối Sun : D13

Chức Năng Víp của sever

  • Chức năng không thể mặc 2 JOB cùng 1 PC hoặc IP

  • Chức năng cấm China Và EU vào chung pt khi đua top

  • Chức năng không thể chấp nhận GD khi Gost JOB

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

Fam lever 1- 30 STT // 30 - 85 LKS // 85 - 95 Samakan // 95 - 111 Sa Mạc Muối // 111 - 120 Jupiter

Fam D13 đồ cuối som - sun quái 116 - 120 Jupiter

JOB 3 Thành HD – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)

Buôn hàng Hàng Đặc Biệt 19h00 - 20h Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn F10)

BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 Hằng Ngày

Giờ Chơi Full

ARCHEMY

BMM Thường 1-4 100% /4->>12 Random Max 14 Đã LKD

Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100%( yêu cầu Phải Có bmm cấp 1 )

Khoá Buôn Đêm 1h Đêm - 8h Sáng

Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC

Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE - PVP - CTC Thứ 7 Hàng Tuần

Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 ác (Có chức Nang BSC)

Giải Thưởng Đua TOP Asian

TOP 1 : 500m + Nasun +10

TOP 2 : 400m + Nasun +9

TOP 3 : 300m + Nasun + 8

Giải Thưởng Đua TOP EU

TOP 1 : 300m + Nasun +10

TOP 2 : 200m + Nasun +9

TOP 3 : 150m + Nasun +8

(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Sét Sun D10 + 5

20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%

1000 HP/MP + 100 DCN/TH