f
 


Devil sro - map 100 asia - free 100 % - open 13h 29/08/2021 - hệ thống anti-ddos - máy chủ siêu ổn định - Devil Sro V1.88 OB 29/8/2021

Devil Sro V1.88 - Alpha Test: 26/8/2021 - Open Beta: 29/8/2021 - Exp 20 Drop 5 - Devil sro - map 100 asia - free 100 % - open 13h 29/08/2021 - hệ thống anti-ddos - máy chủ siêu ổn định - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://devilsro.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1245129739251465

Có thể là tranh biếm họa về văn bản

💥Thông tin Server💥

Trang chủ: devilsro.net

FB Group: https://www.facebook.com/groups/1245129739251465

OPEN Chính thức:  13h ngày 29/08/2021

✈️Max LV : 100✈️

🚀Skill : Mastery 300🚀

⚡️Item : D10 A3⚡️

🚺Only ASIA - Ghost 20s – FREE 100%🚹

🕗Giới hạn 5h xanh 1 giờ vàng🕗

🌟Rate EXP/SP : x20🌟

🌟Rate Drop : X3🌟

🌟Rate Gold : X3🌟

🌟Hệ thống lô đề tự động🌟

 

🌟Reset time trên trang chủ 5m/acc/lần/ngày ( mở tính năng sau khi đua top xong )🌟

🌟1 PC 6 acc🌟

🌟Narsun Max 10🌟

🌟Tỉ lệ mix NARSUN: 1-5 100% 5-10 50% có BMM cấp 1🌟

🌟Item Max 11 chưa bao gồm +2🌟

🌟Rate archemy 1-4 100%, 4-7 40%, 7>11 Random🌟

🌟LKD Drop mod 85-99🌟

🌟Buôn 3 thành : TA- ĐH- HĐ🌟

🌟Hàng ĐB bán ở Sơn Tặc Trai ( 12h30, 19h30 )🌟

🌟Khóa trade từ 1h-8h sáng🌟

🌟Tỉ lệ Trade : x3🌟

🌟CTC tại pháo đài TA vào tối CN hàng tuần🌟

🌟Gacha Gold: D7 D8 SUN tỉ lệ 100%, Gacha SOM D9 tỉ lệ 50%🌟

🌟Quái Lăng mộ chuyển samakhan🌟

🌟Giá đồ phi shop: D10 A1 200k A2 300k A3 500k D9 100k🌟

🌟Khóa đơn dược phân ly, đơn dược trừ tà🌟

🌟Khóa bugg pill đen🌟

 

✳️Alpha Test:✳️

✳️ Full D10 SUN Blue + 15 Full Silk✳️

 

OPEN Chính Thức

⭐️ Sét SUN D6+5 full blue cs 41% ⭐️ 

⭐️ -50M SP ⭐️ 

⭐️ 2000 Bình HP/MP ⭐️ 

⭐️ 50 DCN + 11 all ⭐️ 

⭐️  20 chân chạy 100% ⭐️ 

 

💢Đua tốp level Open Server💢

💮Top 1: Set TT VIP + Narsun 7 20%+ Title tùy chọn + 15 BD💮

💮Top 2: Set TT VIP + Narsun 5 20%+ Title tùy chọn + 10 BD💮

💮Top 3: Set TT VIP + Narsun 3 20%+ Title tùy chọn + 5 BD💮

💮Top 4-10: Set VIP + Narsun 20% 💮

 

💮Mỗi IP chỉ được nhận duy nhất 01 giải💮

https://f20-zpc.zdn.vn/3840224657646767681/1c3c0a61f035066b5f24.jpg