f
 


- Dam Me Mu Season 6.9 OB 27/5/2020

Dam Me Mu Season 6.9 - Alpha Test: 27/5/2020 - Open Beta: 27/5/2020 - Exp 500x Drop 50% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://dammemu.net

Mu moi ra thang 5 2020 - Dam Me Mu Season 6.9


MÁY CHỦ : Bạch Long

Anpha test : 10h00 ngày 27/05

Open Beta : 13h00 ngày 27/05

SEASON 6.9 CUSTOM ITEM

★ MÁY CHỦ : BẠCH LONG ★

★ Khởi điểm 10k point  ★

★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★

★ ITEM NGUYÊN BẢN + ITEM CUSTOM ★

Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game

MAX RESET = Giới hạn theo ngày 10 lần 1 ngày