f
 


Server ctc đồ xanh + 1 món hkmp 2 acc/pc. vào game nhận cấp 180. chống post điểm tống - kim - Đại Chiến Võ Lâm Server Ctc Đồ Xanh OB 31/8/2021

Đại Chiến Võ Lâm Server Ctc Đồ Xanh - Alpha Test: 31/8/2021 - Open Beta: 31/8/2021 - Exp free Drop free - Server ctc đồ xanh + 1 món hkmp 2 acc/pc. vào game nhận cấp 180. chống post điểm tống - kim - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://daichienvolam.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamdaichien.fanpage/

Đại Chiến Võ Lâm - Server CTC đồ xanh + 1 món hkmp 2 acc/pc
<<Đại Chiến Võ Lâm>>
▶ ●───────────Server đã mở Open beta. Đăng ký và chơi thử miễn phí ngay bây giờ. Không reset nhân vật.
Vào là nhận đồ đi pk luôn.
Server CTC đồ xanh + 1 món hkmp
★ Giới hạn 2 Acc/PC
★ Chống post điểm Tống - Kim
★ Vào game nhận cấp 180
★ Toàn bộ đồ đạc trong game là tự tìm lấy.
★ Bang hội giới hạn 150/150. Và sẽ mở rộng lên 200/200, 300/300 tùy thuộc vào tình hình phát triển của server.
★ Server đồ xanh + 1 món HKMP
★ Không mất thời gian để cày cuốc nhưng vẫn có item xịn.
★ Đánh boss rơi Kim Nguyên Bảo
★ Vượt ải, kill boss sát thủ, thủy tặc. Nhận bảo rương có ngựa Phiên Vũ, Siêu Quang, Kim Nguyên Bảo, Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch.
★ Nghiêm cấm kéo quá 2 Acc/Xe.
➼ Trang chủ: http://daichienvolam.net
➼ Fanpage: https://www.facebook.com/volamdaichien.fanpage/
➼ Group: https://www.facebook.com/groups/volamdaichien.group