f
 


Free - Cửu Kiếm 2008 OB 11/12/2021

Cửu Kiếm 2008 - Alpha Test: 7/12/2021 - Open Beta: 11/12/2021 - Exp chuẩn vng Drop chuẩn vng - Free - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: http://vl2cuukiem.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/vl2cuukiem

Võ Lâm 2 - Máy chủ Cửu Kiếm (Phiên Bản 2008).
Close Beta: 19h ngày 07/12/2021.
Open Beta: 19h ngày 11/12/2021.
Trang Chủ : vl2cuukiem.net
Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/vl2cuukiem
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/vl2cuukiem
═════Hỗ trợ tân thủ════
Trực tiếp thằng cấp 70.
Vào phái nhanh tại thẻ tân thủ.
Nhận bộ trang bị tàng kiếm 7x cường hóa 5 (gồm 1 ngọc bội)
Thần hành bảo điển (30 ngày), ngựa tốc chạy 100% ngẫu nhiên (30 ngày).
Nhận 3000 danh vọng, 3000 sư môn.
Học tất cả các kỹ năng môn phái (trừ trấn phái).
C.O.D.E khởi đầu:
02 túi hạt giống.
10 bát nhã nhỏ.
02 quân công đại.
15 lộ thủy.
02 vé tiếu y vàng.
Gói quà "F.A.N cứng:
10 Bát nhã (lớn)
10 Bát nhã (nhỏ)
02 Túi hạt giống
10 Tiêu kiếp tán
05 vé tiếu y (vàng)
01 thú cưỡi Lân sư (15 ngày)
B1 : Like + Share bài viết ở chế độ công khai
B2 : Tag 3 người bạn dưới CMT để được nhận Code
Close Beta: 19h ngày 07/12/2021.
Open Beta: 19h ngày 11/12/2021.