f
 


Tam quốc, bố trận, chiến thuật - Công Thành Xưng Đế 2.3.8 OB 11/8/2023

Công Thành Xưng Đế 2.3.8 - Alpha Test: 11/8/2023 - Open Beta: 11/8/2023 - Exp 9999x Drop 100% - Tam quốc, bố trận, chiến thuật - Game Mobile private lậu mới ra tháng 8 2023

Trang chủ: https://ctxd.ngocthienbao.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/privategame.ngocthienbao

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 CTXD - Bá Nghiệp Thương Khung [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08
==========================================
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Server được phát triển nhằm mục đích học tập nâng cao trình độ và trao đổi kiến thức học tập Java + lua + Application
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Trang chủ: https://ctxd.ngocthienbao.vn/
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Group zalo giao lưu: https://zalo.me/g/pysnpw100
https://ctxd.ngocthienbao.vn/app/CTXD_NGOCTHIENBAO.apk
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Tải IOS: https://ctxd.ngocthienbao.vn/app/CTXD_NGOCTHIENBAO.ipa (ae tải về tự ký)
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Mở S3 vào lúc 17h00 11/08/2023 để thử tải của máy chủ và chuẩn hoá dữ liệu.
==========================================
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Tặng ban đầu:
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP 17
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Gói Donate đầu ( Thần tướng Tôn Bá Phù, Nguyệt Thần và Ám kim tướng Lữ Bố [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08)
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/0840 Event các loại tha hồ cày cuốc, trải nghiệm tất cả tính năng và phát triển thêm các tính năng khác trong tương lai.
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Update[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 :
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Quốc Chiến Liên Sever, Gộp sever
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Event Hoàn trả tiêu KNB sẽ hoàn lại 30%
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Event Tiêu KNB Đạt mốc nhận quà
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Event Top Tiêu KNB hàng tuần
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Cập nhật thêm tính năng săn BOSS hàng ngày vào các khung giờ cố định
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08 Đặc biệt có các event tri ân từng sever , vinh danh, code hàng ngày và đoán số nhận quà và bao la các event khác đang đợi mọi người trải nghiệm ….
==========================================
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Tổng hợp Code ngày S1 :
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP6996 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP9981
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP9669 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP9999
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP7997 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP7749
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP3979 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP4953
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP7979 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP5349
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP7939 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIPHIGHT
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08REOPEN [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08HIGHTBA
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08SSSVIP
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Tổng hợp Code ngày S2 :
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIPS2 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP5349
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP9981 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIPHIGHT
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP9999 [Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08HIGHTBA
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP7749
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VIP4953
==========================================
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Donate ủng hộ team và duy trì server:
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Giá trị x10 mọi mệnh giá Donate cho ae thoải mái trải nghiệm !
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08VPBank 0911221128 (Dương Viết Minh Châu)
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Momo 0911221128 (Dương Viết Minh Châu)
[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với team[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08
==========================================

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08

[Công thành xưng đế - Open S3] CTXD - Bá nghiệp thương khung open S3 17h00 11/08