f
 


Giang sơn của trẫm h5 - đừng ngủ khi địch còn thức - Công Thành Xưng Đế Game Mobile Mới Ra OB 6/6/2020

Công Thành Xưng Đế Game Mobile Mới Ra - Alpha Test: 6/6/2020 - Open Beta: 6/6/2020 - Exp N/a Drop N/a - Giang sơn của trẫm h5 - đừng ngủ khi địch còn thức - Game Mobile private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://xungdeh5.top/

Giang sơn của trẫm h5 - đừng ngủ khi địch còn thức
10h00 Open S1- Gia Cát Lượng
------------------------- Thông tin game ----------------------
online chiến thành 24/24
game chiến thuật thời gian thực
giới hạn mộ binh 20 lần/ ngày
giới hạn reset cửa hàng 20 lần / ngày
và còn nhiều tính năng khác chờ bạn khám phá
---------------------------- Hỗ trợ tân thủ -----------------------
code (sẽ phát trong bài này và group )
------------------------------- Cộng đồng -----------------------
cộng đồng game cực đông . hỗ trợ mem nhiệt tình
link game : xungdeh5.top
10 code tân thủ
DJ01rcH
DJ01SAC
DJ01x0R
DJ01ZQk
DJ027Cv
DJ02aBV
DJ02GSu
DJ02IA8
DJ02Lao
DJ02MMF