f
 


Cồng thành xưng đế 2 khai mở máy chủ mới lưu bị - game đa nền tảng ios - android - pc - Công Thành Xưng Đế 2 Game Mobile OB 9/11/2019

Công Thành Xưng Đế 2 Game Mobile - Alpha Test: 9/11/2019 - Open Beta: 9/11/2019 - Exp x1 Drop x1 - Cồng thành xưng đế 2 khai mở máy chủ mới lưu bị - game đa nền tảng ios - android - pc - Game Mobile private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: https://www.facebook.com/ctxd2

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ctxd2/

【 KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI LƯU BỊ】

Chính thức khai mở máy chủ mới LƯU BỊ.
⏰ Thời gian: 10:00 ngày 09/11/2019.
Game duy nhất chơi đc trên mọi nên tảng IOS - ANDROID - PC
Đua Top Đọ Tài Mưu Lược, Xưng Đế Trị Vì Giang Sơn.
Game FREE toàn bộ từ A-Z, Cày chay lên TOP.
Đăng nhập nhận Full Bộ Trang Bị
Đạt cấp 90 nhận Full Bộ Tướng ✨Kim✨.
Lần đầu tiên xuất hiện hệ thống Võ tướng HỒNG ✨SIÊU THẦN✨, khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản trước đây.
Hệ thống Võ tướng được ưu hóa cân bằng sức mạnh, đề cao tính chiến thuật đầy cuốn hút.
----------------------------------------------------------------
✨ Đỉnh Cao Công Thành Chiến - Xưng Đế Định Giang Sơn ✨
Hệ thống Võ tướng đa dạng, cân bằng sức mạnh,
FREE Game từ A-Z, thỏa mộng xưng đế.
Chiến thuật thời gian thực, so tài mưu lược.
Fanpage: https://www.facebook.com/ctxd2
Group: https://www.facebook.com/groups/ctxd2