f
 


Iteam có giá trị online có silk không cần nạp - Con Đường Tơ Lụa Sever Thiên Đế Map 100 Phiên Bản Cày Cuốc Onlien Có Silk OB 8/8/2021

Con Đường Tơ Lụa Sever Thiên Đế Map 100 Phiên Bản Cày Cuốc Onlien Có Silk - Alpha Test: 5/8/2021 - Open Beta: 8/8/2021 - Exp x5 Drop x2 - Iteam có giá trị online có silk không cần nạp - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://srothiende.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/srothiende.net

6H Xanh 1H Cam

IP : 103.200.23.179 Port : 15779


Fam lever 1- 50 LBB // 50-70 LKS // 70-100 SaMaKhan:
Fam D9 MOD 73-87 LKS:
Fam D10 MOD 88-99 SaMaKhan:
JOB 3 Thành DH-HD-TA (1 Điểm Hàng Đặc Biệt Vào Lúc 20h -21h Hằng Ngày Tại Di Chỉ):
(Lever 20 Mới Đăng Ký Job Và Lever 80 lên Được Thú Đi Buôn F10):
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng Ngày:
BMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 12 Chua LKD:
Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 6 : (1-3 100% Yêu Cầu BMM Cấp 1):
Khóa Trade 00h - 8h:
Giới Hạn : 5Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng BSC):
Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 3TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
TOP 2 : 2TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
TOP 3 : 1TR VND + Tile Top ( 1 nửa VND quy ra silk Ko khuyến mại ):
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 2000 Silk:
(Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
(Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Đua Top Bug Masster Vướt Cấp Phát Hiện Loại Thẳng Top Nếu Tính Đua Top:
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
Sét D5 SUN + 5 Full:
50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:
Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB Trade.CTC.Event - Cấm Log No JOB quá 2 ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu /Blook cảnh cáo 3 ngày: