f
 


Onlie nhận silk - Con Đường Tơ Lụa V1 OB 19/12/2021

Con Đường Tơ Lụa V1 - Alpha Test: 11/12/2021 - Open Beta: 19/12/2021 - Exp x1000 Drop 50 - Onlie nhận silk - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: http://psro.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/psro.net

Trang chủ: Psro.Net IP: 103.170.254.93
Group: https://www.facebook.com/groups/psro.net
Alphatest: 8h 11/12/2021
Open: 19/12/2021
Map :100
Class: Asian - EU
Có ghost
Có quái nhóm
Không kích điểm
Rate exp: x1000
Giới hạn: 10ac/pc. Không giới hạn IP.
Khoá Trade từ 00:00:01 > 08:00:00
Trade 3 thành
Thoát game ngoài thành > mất hàng.
Rate Alchemy: 1>3 100%, 3>5 70%, 5>8 40%, 8>10 20%, 10>13 5%, 13 trở lên 1%.
Rate Nasrun: 1>5 100%, 5>10 20%. Max +10. Yêu cầu BMM Cấp 1.
Thông báo Alchemy(khi +8 trở lên), Job.
Khoá học viện.
►HỖ TRỢ KHỞI TẠO TÂN THỦ (Alphatest)
Set Sun D10 Full Blue
Full Gold, Silk, 
Vũ Khí +13
►HỖ TRỢ KHỞI TẠO TÂN THỦ (OPEN)
Tặng Pet Nhặt Đồ
Tặng 1 SÉT SUN D8 Blue 
Tặng Cuộn Giấy Dịch Chuyển Ngược
Tặng 100 silk
HP MP
Tặng 10 chân chạy Tốc Độ Di Chuyển 100%
Ngoài ra nhận silk theo giờ + trian nhặt xu đổi lấy silk.