f
 


Phiên bản hoàn hảo cho những ai muốn tìm lại ký ức - Choimu Season 6.9 OB 19/2/2022

Choimu Season 6.9 - Alpha Test: 17/2/2022 - Open Beta: 19/2/2022 - Exp 500x Drop 10% - Phiên bản hoàn hảo cho những ai muốn tìm lại ký ức - Mu Online private lậu mới ra tháng 2 2022

Trang chủ: http://choimu.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/choimuseason6/

💥 𝐂𝐇𝐎𝐈𝐌𝐔.𝐕𝐍 - 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟔.𝟗

💥 Phiên Bản Hoàn Hảo Cho Những Ai Muốn Tìm Lại Ký Ức

===================================

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐀𝐓𝐋𝐀𝐍𝐓𝐈𝐒 - 𝑯𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑻𝑯𝑶𝑨̣𝑰 𝑻𝑹𝑶̛̉ 𝑳𝑨̣𝑰

⏱𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭: 𝟏𝟒𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟎𝟐

⏱ 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗮 : 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟵/𝟬𝟮

===================================

- Trang chủ: http://choimu.vn/

- Đăng ký: http://taikhoan.choimu.vn/login.html

- Page: https://www.facebook.com/choimuseason6

- Group: https://www.facebook.com/groups/823172228410235

- Hỗ trợ khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 Point.

Gấu trúc, Đại Quỷ, Set đồ cấp 2 +9 (3 ngày)

===================================

- Chi tiết Server:

Reset ingame, tích hợp các tính năng thông báo sự kiện hỗ trợ Member trong game có 1 trải nghiệm tốt nhất.

===================================

📍Tỉ lệ rớt trang bị hoàn hảo 1 dòng cực cao. Max item 380

. Auto reset ingame.

. Tiêu diệt quái ở Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ rơi ngọc ngẫu nhiên.

. NPC Thu Mua Ngọc, đồ EXL các loại nhận Wcoin.

. 100% drop vật phẩm hoàn hảo từ Hộp Kundun (Boss Vàng).

. Bản đồ train PCPoint dành cho dân cày mua cả Thế Giới.

. Cửa hàng PCPoint bán tất cả các loại ngọc, nguyên liệu (Update liên tục đồ ngang Top Nạp).

. Hệ thống trang bị vũ khí Rồng, vũ khí rồng cấp 2. Kích hoạt thuộc tính khi trang bị vũ khí Rồng.

. Sự kiện PK, Công Thành Chiến diễn ra liên tục.

. Hệ thống cân bằng Class.

. Antihack hoàn hảo.

. Ngọc quý hiếm, đồ đạc siêu giá trị.

. Không Stream, không kích nạp.

. Game quy mô lớn, dịch vụ chăm sóc người chơi 24/7 nhiệt tình.