f
 


⚔code chia sẻ : nhận 100k wcionc khi tham gia game 🗡 train (braracks) và (kanruturelics) để nhận gp và wc - Chiến Thần Sesson 6.9 OB 16/7/2020

Chiến Thần Sesson 6.9 - Alpha Test: 14/7/2020 - Open Beta: 16/7/2020 - Exp x1000 Drop 20% - ⚔code chia sẻ : nhận 100k wcionc khi tham gia game 🗡 train (braracks) và (kanruturelics) để nhận gp và wc - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://mu-time.com/

🆙 Mở Tính Năng Train Nhận WcionC Và GoblinPont

🆙 Shop GoblinPont Ngọc Custom Box Custom Các Loại ...

🆙 Mở Tính năng offattack Tự Động Reset Trong Game Không Cần Mở Máy Dành Cho AE Ýt Thời Gian Online

⚔Code Chí Sẻ : Nhận 100k Wcionc Khi Tham Gia Game

🗡 Train (Braracks) Và (KanrutuRelics) Để Nhận GP Và WC

🌏🌏🌏 Tang chủ : MU-TIME.COM 🌏🌏🌏

Máy Chủ : Chiến Thần

Alpha Test: 14/7/2020 (18h)

Open Beta: 16/7/2020 (13h)

➡️Đăng Ký : http://mu-time.com/id/

➡️Link Tải Game http://ybshare.com/download/38jz1s8ed6#download

➡️Fanpage : https://www.facebook.com/MuSever666/

🔶 𝐄𝐱𝐩 : x1000

🔸Drop : 20%

⛔️Giới hạn Reset Ngày 15 Lần

✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️ Quay Wing S3 Wing 4

✔️ Hệ Thống PT tự Động

✔️f10 Bật Tính Năng Trong Game

🛌 Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

✔️Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

✔️Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

✔️Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

✔️Xin Zen : /zen 9999999999

✔️Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

✔️Tự Động Reset : /reset auto

✔️Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu

✔️Lệnh Làm Nhiệm Vụ 3 /nv3