f
 


Relife nhận sét full thần - Chí Tôn Season 6.9 OB 30/8/2020

Chí Tôn Season 6.9 - Alpha Test: 28/8/2020 - Open Beta: 30/8/2020 - Exp 800x Drop 20 - Relife nhận sét full thần - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://mu-time.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musever666

<><>>< Mu-time.com ><><>

Ra Mắt Máy Chủ : Chí Tôn

Alpha Test: 28/8/2020 (13h)
Open Beta: 30/8/2020 (13h)

Đua Tốp Alpha Test: 28/08/2020 (18h) Chốt Tốp 30/8/2020 (11h)

Tốp 1 Nhận 1 Vũ Khí Rồng + 12 luck 28op 2 op Tùy Chọn 150k Wcionc

Tốp 2 Nhận 1 Vũ Khí Rồng + 10 luck 28op 2 op Tùy Chọn 100k Wcionc

Tốp 3 Nhận 1 Vũ Khí Rồng + 9 luck 28op 2 op Tùy Chọn 50k Wcionc

Nghiêm Cấp Cày nhiều ac Lấy Tốp

Chốt Tốp BQT Sẽ Kiểm Duyệt ip Tài Khoản Tránh Gian lận

Open tặng 400 lvl + 1000 point

Keep point, có auto reset. 1 level 1 pont

🔷 Reset auto in game không cần ra web.

Không Giới Hạn Reset - Có Map Non Pk 

🔷 Hỗ trợ tân thủ Map train dùng để cày reset

Chế Độ /offattack Tự Đánh Khi Tắt Máy - Dành Cho Mọi Ngượi Bận Công Việc

🔷 Phiên bản Mu SS6 được Custom Mix

Reset Được Wcionc - Săn Bos Nhận GP Kèm WC 

Hệ Thống NPC Thu Mua Đồ Exc Tại Lorencia

🔷 Nhận quà theo mốc Relife. 500 Lần Relife

(Mọi Người Lưu ý) -( Càng Relife Thì Reset Càng Chậm Lại )

//Relife Lần 1 Về 0 Reset 20k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ 400 Full Thần +13 kèm 50k Wcionc

//Relife Lần 2 Về 0 Reset 30k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 2 Full Thần +13 Và Wing 3.5 Full +13 kèm 100k Wcionc 

//Relife Lần 3 Về 0 Reset 40k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 3 Full Thần +13 Và Wing 4 Full +15 kèm 150k Wcionc 

//Relife Lần 4 Về 0 Reset 50k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Custom Full Thần +13 Và Wing Custom Full +15 kèm 200k Wcionc 

Link WEB : http://mu-time.com/

Đăng Ký : http://mu-time.com/mc/

Tải Game : 

https://drive.google.com/file/d/1c0fSelGHbzmoFZA79N3FAbmrVFTPN5Tf/view?usp=sharing

Link Page : https://www.facebook.com/MuSever666

Exp : 800x

Drog : 20 %

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
Đồ hỗ trợ : /tanthu
Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack
Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
Xin Zen : /zen 9999999999
Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
Tự Động Reset : /reset auto
Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
Làm Nhân Vật 3   :   /nv3