f
 


Free - Caubeninja.Online Ninjaschool Lậu 1.0 OB 20/4/2023

Caubeninja.Online Ninjaschool Lậu 1.0 - Alpha Test: 20/4/2023 - Open Beta: 20/4/2023 - Exp 1 Drop 2 - Free - Game Mobile private lậu mới ra tháng 4 2023

Trang chủ: https://caubeninja.online/

Fanpage hỗ trợ: https://caubeninja.online/


[COLOR=rgb(184, 49, 47)][B]Caubeninja.online Ninjaschool Lậu Mới Nhất 2023 Dame Trung Open 20/04/2023[/B][/COLOR]
[B]Mời Các Bạn Vào Game Trải Nghiệm Trước Bản Test Trước Khi Open
Link Game: https://caubeninja.online/

[COLOR=rgb(184, 49, 47)]Quà Tân Thủ: [/COLOR]
+ Nhận Ngay Thần Binh VIP
+ Nấm Linh Chi x5 5 Tiếng
+ Mặt Nạ Chỉ Số Cao
+ Và Nhiều Thứ Khác

[COLOR=rgb(184, 49, 47)]Game Mục Tiêu Sống Lâu Dài Và Đồng Hành Cùng AE[/COLOR]
Link Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/tsolva745

Sự Kiện Mỗi 2 Tuần
Admin Lắng Nghe Những Yêu Cầu Của Các Bạn[/B]

[IMG width="131px"]https://im5.ezgif.com/tmp/ezgif-5-4a1d3666cc.gif[/IMG][IMG width="412px"]https://im5.ezgif.com/tmp/ezgif-5-d8d0261e5d.gif[/IMG]

[B]#Nsolau #nsolậu #ninjaschoolprivate #nsoprivate #nsomoinhat #nsomoi #caubeninja[/B]