f
 


☑️ tl vạn độc (cc) - test hôm nay 12h00 trưa thứ 3 ngày 14/12chạy phiên bản 1x cổ lối đi cày cuốc cùng tìm lại ký ứ - ☑️ Tl Vạn Độc (Cc) - Test Hôm Nay 12h00 1.0 OB 17/12/2021

☑️ Tl Vạn Độc (Cc) - Test Hôm Nay 12h00 1.0 - Alpha Test: 14/12/2021 - Open Beta: 17/12/2021 - Exp x2 Drop x2 - ☑️ tl vạn độc (cc) - test hôm nay 12h00 trưa thứ 3 ngày 14/12chạy phiên bản 1x cổ lối đi cày cuốc cùng tìm lại ký ứ - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: http://tlvandoc.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlvandoc/

LOAN TIN 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 𝐓.𝐄.𝐒.𝐓 𝟏2:00 Trưa Thứ 3 Ngày 14/𝟏2 

Trang Chủ :  http://tlvandoc.com/

***************************************************************

THIÊN LONG VẠN ĐỘC  - SERVER ĐÁNG TIN CẬY NHẤT!

Chạy Phiên Bản 2008 Ver  1.0

Trong thời gian 𝐓.𝐄.𝐒.𝐓 tất cả vật phẩm đều F.r.e.e

***************************************************************

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 Open : 19H30 Tối Thứ 6 Ngày 17/12/2021

𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂ Nhận Quà Sứng Tầm

Bước 1: 𝐋.𝐈.𝐊.𝐄  Thiên Long Vạn Độc và 𝐒.𝐇.𝐀.𝐑.𝐄 bài viết này về trang cá nhân ở chế độ CÔNG KHAI kèm CAPTION "Thiên Long Vạn Độc ALPHA 𝐓.𝐄.𝐒.𝐓 14/12"

Bước 2: 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓 "TÔI YÊU  VẠN ĐỘC" và 𝐓.𝐀.𝐆 𝟑 người mà các bạn muốn rủ chơi Thiên Long Vạn Độc cùng.

Bước 3: Chụp ảnh đã bình luận vào bài viết rồi gửi tin nhắn vào page cho Ad để nhận quà Chiến Lang.

𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 - 𝐺.𝐼.𝐹.𝑇  𝐶.𝑂.𝐷.𝐸 CHIẾN LANG KHI OPEN

Thiên Long Vạn Độc | Thần Kiếm Xuất - Định Giang Hồ

Alpha 𝐓.𝐄.𝐒.𝐓 : 𝟏2:00 Trưa,Thứ 3 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 14/12/2021

Trang Chủ :  http://tlvandoc.com/

Nhóm : fb.com//groups/tlvandoc2021/

#TLBB #ThiênLongBátBộ #gamePC #gamePC2021 #TLVanDoc