f
 


Cày cuốc 2.9, free đồ chế, săn trùng lâu, đua top 119, pk ngày đêm, cày là có - ✅ Tl Ngũ Độc - Open: 14:00 21/2 2.9 OB 21/2/2023

✅ Tl Ngũ Độc - Open: 14:00 21/2 2.9 - Alpha Test: 21/2/2023 - Open Beta: 21/2/2023 - Exp 180 Drop 2 - Cày cuốc 2.9, free đồ chế, săn trùng lâu, đua top 119, pk ngày đêm, cày là có - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 2 2023

Trang chủ: http://tlngudoc.info

✅ TL NGŨ ĐỘC - OPEN: 14:00 21/2 - CÀY CUỐC 2.9, FREE ĐỒ CHẾ, SĂN TRÙNG LÂU, ĐUA TOP 119, PK NGÀY ĐÊM, CÀY LÀ CÓ
---------------------------------
OPEN: 14:00 21/2
OPEN: 14:00 21/2
OPEN: 14:00 21/2
---------------------------------
Trang chủ: http://tlngudoc.info
Tải game: https://bit.ly/3kc62Ri
---------------------------------
Hạn chế tối đa acc clone (kéo xe).
Đường truyền ổn định và mạnh mẽ không gây giật lag khi chơi game!
---------------------------------
Thông tin máy chủ
Drop: x2
Exp: x180
Vào game cấp 102
Nạp thẻ khuyến mãi 100%
Có thể dùng exp để đổi thành KNB.
Free đồ chế (chuẩn dòng mặc vào là PK), free thần khí, free ám khí, free long văn, free võ hồn, free ngọc 6 (max ngọc 7).

Nhận quà tân thủ:
• 1 lệnh bài gia nhập môn phái
• 2 thông thiên linh đan
• 2 phiếu đổi bảo thạch cấp 7
• 3 viên hồng bảo thạch cấp 7
• 1 Trùng Lâu Triệu (3 ngày)
• 1 Trùng Lâu Quy (3 ngày)
---------------------------------
Thông tin sự kiện
Đua TOP level:
Thể lệ: Người chơi đầu tiên đạt cấp độ 119 sẽ nhận được TOP 1. Sau đó GM sẽ tiến hành so sánh exp của các người chơi để tìm ra TOP 2 và TOP 3 để trao giải!

TOP 1
• 500k KNB
• 1 Trùng Lâu Giới
• 1 Trứng pet boss Bàn Cổ Chi Linh
• 10 viên Tiềm Năng Chân Đan
• 10 phiếu đổi bảo thạch cấp 7

TOP 2
• 300k KNB
• 1 trứng pet boss Mãng Cổ Độc Cáp
• 5 viên Tiềm Năng Chân Đan
• 5 phiếu đổi bảo thạch cấp 7

TOP 3
• 100k KNB
• 1 trứng pet boss Hồng Hùng Vương
• 3 viên Tiềm Năng Chân Đan
• 3 phiếu đổi bảo thạch cấp 7

Còn rất nhiều sự kiện hay và hấp dẫn đang diễn ra trong game, hãy tải game để tham gia cùng chúng tôi nhé!
---------------------------------
Thông tin drop
• Map train (không mang đao) (tỉ lệ rơi bọc thấp): Hỏa Diệm Cốc, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc Lạp Mã Can, Hãn Huyết Lĩnh, Hoàng Long Động: Vải bông cấp 8, bí ngân cấp 8, bảo thạch toái phiến kép cấp 7, trùng lâu chi lệ, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên, phiếu KNB.

• Map boss (không mang đao) (thời gian boss hồi sinh: 5 phút) (tỉ lệ rơi bọc cao): Kính Hồ, Thúc Hà Cổ Trấn, Yến Vương Cổ Mộ tầng 1-9: Vải bông cấp 8, bí ngân cấp 8, bảo thạch toái phiến kép cấp 7, trùng lâu chi lệ, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên, phiếu KNB, phiếu đổi bảo thạch cấp 7, tiềm năng chân đan.

• Map boss VIP (không mang đao) (thời gian boss hồi sinh: 30 phút) (tỉ lệ rơi bọc cao): Ngân Ngai Tuyết Nguyên: Vải bông cấp 8, bí ngân cấp 8, bảo thạch toái phiến kép cấp 7, trùng lâu chi lệ, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên, phiếu KNB, phiếu đổi bảo thạch cấp 7, tiềm năng chân đan, sinh tiêu thỉnh thiệp và trùng lâu các loại.

• Phụ bản (tỉ lệ rơi bọc cao): QTC, QLL, PMP, TTT: Vải bông cấp 8, bí ngân cấp 8, bảo thạch toái phiến kép cấp 7, trùng lâu chi lệ, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên, phiếu KNB, phiếu đổi bảo thạch cấp 7, tiềm năng chân đan.

• Sinh tiêu (tỉ lệ rơi bọc cao): Vải bông cấp 8, bí ngân cấp 8, bảo thạch toái phiến kép cấp 7, trùng lâu chi lệ, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên, phiếu KNB, phiếu đổi bảo thạch cấp 7, tiềm năng chân đan, trùng lâu giới, sinh tiêu thỉnh thiệp.