f
 


mukeep point 1500 set đồ mới ,  - Mukeep Point 6,15 OB 15/10/2020

Mukeep Point 6,15 - Alpha Test: 14/10/2020 - Open Beta: 15/10/2020 - Exp 9999 Drop 95 - mukeep point 1500 set đồ mới ,  - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mu-goku.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoku

🔜🔜🔜 Ra Mắt Máy Chủ : Custom

Alpha Test:14/10/2020 (13h)

Open Beta: 15/10/2020 (13h)

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999x

🔸Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

 

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f8 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

 

🔥🔥🔥Event GameMaster tổ chức:🔥🔥🔥🔥🔥

🔥Truy tìm GM

🔥PK Boss Trùm

🔥Đua Ngựa

🔥Giải Cứu Công Chúa

🔥PK Tranh Đấu

🔥Hỏi nhanh đáp nhanh